Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu,
svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a
zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy,
které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
Jsme společnost Nadační fond Barvy podzimu, IČO 07852223, se sídlem Habrek 8, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
pod spisovou značkou N495, která provozuje webovou stránku www.nfbarvypodzimu.cz. Vaše
osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje
zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další
zpracovatele, kteří mi /nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat
na tel. čísle 736 210 012 nebo 725 089 204 nebo na e-mail: info@nfbarvypodzimu.cz.

Prohlašujeme
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a
GDPR, a tedy že:
budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to
především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování
osobních údajů,
umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich
práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících
důvodů (pro naplnění těchto účelů):

poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, xxxxx nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy
(např. zaslání potvrzení o daru, zasílání organizačních pokynů k vámi vybrané akci.
vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme,
abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je
nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních
sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně
předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední
objednávky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho
souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat
použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky
třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na
Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli
odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
fotografická dokumentace - živé akce atd...

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví
delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho
se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření
návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj
oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší
služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních
údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které
odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní.
Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a
organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních
údajů.

1.3.2019
Nadační fond Barvy podzimu